توضیحات کامل :

پروژه دو بعدی و سه بعدی مدرسه معلولین طرح 2 معماری

 

فایل حاضر پروژه کامل  مدرسه معلولین طرح2 معماری میباشد با مناسب ترین قیمت ممکن برای دانشجویان عزیز این رشته که میتوانید هم اکنون از آن استفاده کنید به امید روزهای خوب برای تمام بچه های معماری. این فایل شامل فایل اتوکد دوبعدی مدرسه و همینطور فایل رویت سه بعدی آن میباشد.