توضیحات کامل :

مجازات تبعی درحقوق کیفری  ایران وتاثیر آن بر اعتبار وآبروی افراد

 

تحقیق مجازات تبعی درحقوق کیفری  ایران وتاثیر آن بر اعتبار وآبروی افراد شامل 24 صفحه  (ویژه رشته حقوق) می باشد. در ادامه بخشی از متن این تحقیق  و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این تحقیق ، اقدام به خرید آن نمایید.

چکیده:

مجازاتهاي تکمیلی و تبعی مجازاتهایی اضافی هستند که قانونگذار در برخی جرائم علاوه بر مجازات اصلی براي تنبیه مرتکب مقرر نموده است. از نظر ماهیت تا حددي هر دو مجازات داراي ماهیت مشابهی هستند و به مانند اقدامات تأمینی آیندهمحور و در جهت اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرم و ناتوان ساختن وي گام برمیدارند؛ گرچه جنبه مکافاتی را نیز در این مجازاتها نباید فراموش کرد.

.

فهرست مطالب

1-چکیده

2-پیشینه

3-مجازات‌های تکمیلی و تبعی چیست؟

3-1 مجازات‌های تکمیلی یا تتمیمی

3-3مجازات تبعی

4-مجازاتهاي تبعي در حقوق كيفري ايران

4-1مجازاتهاي تبعي در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲

4-2مجازاتهاي تبعي در قوانين جزايي بعد از انقلاب اسلامی

5-نتیجه گیری

6-منابع و ماخذ

.

عنوان : مجازات تبعی درحقوق کیفری  ایران وتاثیر آن بر اعتبار وآبروی افراد

فرمت : ورد

تعداد صفحات: 24 صفحه