توضیحات کامل :

متغیرهای پیشینه تحقیق: درمان شناختی رفتاری بر بی میلی جنسی


توضیحات: 4 پیشینه تحقیق داخلی و 5 پیشینه تحقیق خارجی (word) به همراه منابع آنها

دارای 4 صفحه می باشد

پیشینه تحقیقاتی و مطالعات انجام شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس روانشناسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه رشته روانشناسی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمتی از متن::

مهرابی و همکاران (1387) تحقیقی را برای بررسی میزان اثربخشی درمان های شناختی رفتاری در درمان زنان مبتلا به اختلال فوبیای جنسی و نیز بررسی میزان روش های رفتاری در اصلاح شناخت های ناسازگارانه و نیز انجام آمیزش جنسی انجام دادند. یافته های پژوهش نشان داد که در نتیجه درمان های شناختی رفتاری، اضطراب جنسی آزمودنی ها کاهش یافته و کوشش آزمودنی ها برای آمیزش جنسی در مرحله پس از درمان همیشه با موفقیت همراه بوده است.