توضیحات کامل :

پاورپوینت نظریه رشد شغلی دونالد سوپر

 

پاورپوینت نظریه رشد شغلی دونالد سوپر شامل 42 اسلاید است که با پاورپوینت 2016 طراحی شده است وقابل ویرایش می باشد . این پاورپوینت برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

نظریه ی رشد شغلی سوپر ، یكی از موثرترین نظریه های شغلی قرن بیستم می‌باشد كه انتخاب شغل را فرایندی می‌داند كه به موازات رشد پیش می‌رود و عقیده دارد كه انسان هرچه كامل تر می‌شود انتخاب های بهتری را انجام می‌دهد. سوپر در ارائه نظریه اش به شدت تحت تاثیرخویشتن پنداری قرارگرفته است.

سوپر به مسیر تکاملی انتخاب شغل وبلوغ شغلی وحرفه ای بیشتر از انتخاب شغل توجه دارد. زیرامعتقداست انتخاب شغل یکی ازنتایج تکامل وبلوغ شغلی وحرفه ای است.

عوامل موثر در تکامل انتخاب شغل

به نظرسوپرعواملی درمسیرتکامل انتخاب شغل وحرفه دخالت دارند.

     1 - عوامل نقشی: کلیه عواملی راشامل می شودکه درمحیط نقش فرد را معین و مشخص می سازد.

2- عوامل فردی: کلیه خصوصیات فردی نظیرهوش، توانایی های خاص، رغبت هاوارزش ها در زمره عوامل فردی قرارمی  گیرند.

3 -  عوامل موقعیتی: زمینه های خانوادگی، وضع اجتماعی- اقتصادی، رابطه عرضه وتقاضا، میزان دستمزدوحقوق درزمره عوامل موقعیتی به شمارمی آیند.

      به نظر سوپر خویشتن پنداری بر اثر تعامل بین انسان وعوامل محیطی رشد و نمو می نماید و تکامل می یابد.

مکاشفه، همانندسازی ،تشخیص،، وایفای نقش در فرایند رشد و تکامل خویشتن پنداری وجوددارند.

ا) مرحله مکاشفه: درتکوین خویشتن پنداری اهمیت زیادی دارد.زیرا اولین مرحله در شکل گیری خویشتن پنداری است.

2) تشخیص: مثال: کودک به مرور زمان می آموزد که دست زدن به بخاری داغ باعث سوختگی وناراحتی می گردد.

3) همانندسازی: کودکان درسنین معین ضمن همانند سازی باوالدین به نقش خوددرفرهنگ جامعه پی می برند.

4) ایفای نقش: ازطریق مرحله همانندسازی ایجادمی شود.کسی که باشغلی یافردی همانندسازی می کند دوست داردکه به انجام آن شغل بپردازد.

و ...

فهرست مطالب

مقدمه

عوامل موثر در تکامل انتخاب شغل

مراحل مسیر انتخابی شغل

 رشته فعالیت های موثر در مسیرتکاملی انتخاب شغل

خلاصه  نظریه ی سوپر

ارزش یابی نظریه ی سوپر

کاربرد نظریه سوپر

پایان

 

 عنوان : نظریه رشد شغلی دونالد سوپر

فرمت : پاورپوینت

حجم : 2.39 مگابایت

تعداد صفحات : 42 

 

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

 

پاورپوینت نظریه رشد شغلی دونالد سوپر