توضیحات کامل :

پاورپوینت HSE در پروژه‌های عمرانیHSE در پروژه‌های عمرانی

یک پروژه مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می‌گیرد. پروژه‌ها شامل فعالیت‌هایی هستند که باید در تاریخ‌های معین، با هزینه‌های معین و کیفیت تعیین شده‌ای به انجام رسند. لازمه موفقیت هر پروژه، دستیابی توام به هر سه عامل زمان، هزینه و کیفیت معین است و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده می‌تواند به انجام پروژه‌ای ناموفق و غیر اقتصادی منجر شود.
پروژه عمرانی
مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی که برای طراحی و ساخت بناها‌، پل‌ها، ساختمان‌ها و .. صورت می‌گیرد.
مشخصات عمومی پروژه‌ها که واحد HSE باید بداند‌
•    مشخصات کارفرما‌، مشاور پیمانکار اصلی و فرعی
•    مشخصات کارگاه
•    مشخصات تاسیسات و تسهیلات درون کارگاهی
•    مشخصات سایت‌های کاری
•    ارزیابی ریالی پروژه
مناقصه
فرایندی که در آن توسط الزامات و قوانین خاص از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می‌شود تا در حوزه کاری مورد اشاره خود اظهاری نماید. در قانون مناقصات تدوین شده توسط دفتر برنامه ریزی ریاست جمهوری، هیچ گونه مستندی تحت عنوان ایمنی قید نشده است. معمولاً سازمان‌ها بر اساس بلوغ سازمان کارفرما از پیمانکاران HSE-PLAN خواسته می‌شود. که در این مستند باید تمامی فعالیت‌های مرتبط با این حوزه و ارتباط بین واحدهای مختلف با HSE مطرح شود. همچنین اگر از پیمانکاران جز دیگری در این رابطه استفاده خواهد شد باید نحوه انتخاب این پیمانکاران مورد بررسی قرار گیرد.


کاربران عزیز توجه داشته باشید هنگام دانلود فایل از مرورگر internet explorer استفاده نکنید ,vpn نیز غیر فعال باشد تا با مشکل روبه رو نشوید.